SQL TempDB farklı diske taşıma işlemi

SQL server TempDB verilerini ve loglarını performans ve disk kapasite sorunları gibi nedenlerden dolayı farklı disklere taşıma ihtiyacı duyabiliriz. Bazıları için varsayılan tanımlar yeterli olsa da iş yükünün ağır olduğu durumlarda bu senaryoya ihtiyacımız vardır. Genellikle log diskinin ayrılmasına ek olarak bu disklerin SSD olması ve ayrılmış partition veri boyutlarının statik tanımlanmış olması tercih edilir.

Sunucumuzun tempdb ve dosya konumunu görüntülemek için aşağıdaki satırları kullanalım.

USE TempDB
GO
EXEC sp_helpfile
GO

Örnek olarak “D:” diskinde bulunan tempdb veri ve log dosyalarımızı “E:” diskine taşıyalım. Aşağıdaki komut satırını kendi yapınıza uygun şekilde düzenleyerek kullanabilirsiniz.

Önemli Not: Taşıma işlemi sonrası tempdb nin yeni konumda hizmete devam edebilmesi için sunucunun yeniden başlatılması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle kesinti süresi planlamalarının yapılması gerekir.

USE master
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE
(NAME = tempdev, FILENAME = 'E:\tempdb.mdf')
GO
ALTER DATABASE TempDB MODIFY FILE
(NAME = templog, FILENAME = 'E:\templog.ldf')
GO

Taşıma işlemini tamamlamış olduk. Restart sonrası sağlıklı şekilde çalışmaya devam edebilir.

Yukarıdaki işlemleri SQL sunucunun varsayılan olarak bir adet olan TempDB veri ve log dosyaları için yaptık. “SQL TempDB bölerek sunucu performansının arttırılması” isimli makalemde bahsettiğim bölünmüş tempdb içinde aynı yöntemi kullanarak taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir